• Tin tức
  • Giá bìa sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam

Giá bìa sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam

4/15/2020 11:21:44 PM

3318

Giá bìa sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam.

Giá bìa các bộ SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

STT

Tên sách

Tổng Chủ biên, Chủ biên

Số trang ruột

 Giá bìa
(VNĐ)

 
 

I. Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống

179,000

 

1

Tiếng Việt 1, tập một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

184

30,000

 

2

Tiếng Việt 1, tập hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

176

29,000

 

3

Toán 1, tập một

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)

116

17,000

 

4

Toán 1, tập hai

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)

108

16,000

 

5

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Nam Thành (Chủ biên)

72

12,000

 

6

Tự nhiên và Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên)

124

21,000

 

7

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

56

11,000

 

8

Mĩ thuật 1

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên)

72

12,000

 

9

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

88

15,000

 

10

Giáo dục thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên)

96

16,000

 

II. Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

 186,000

 

1

Tiếng Việt 1, tập một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

188

33,000

 

2

Tiếng Việt 1, tập hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

164

31,000

 

3

Toán 1

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên)

160

28,000

 

4

Đạo đức 1

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên)

64

13,000

 

5

Âm nhạc 1

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

72

12,000

 

6

Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)

68

13,000

 

7

Tự nhiên và Xã hội 1

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)

136

24,000

 

8

Giáo dục thể chất 1

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)

92

16,000

 

9

Hoạt động trải nghiệm 1

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên)

116

16,000

 

III. Bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực

194,000

 

1

Tiếng Việt 1, tập một

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

180

31,000

 

2

Tiếng Việt 1, tập hai

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

152

29,000

 

3

Toán 1, tập một

Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên)

116

21,000

 

4

Toán 1, tập hai

Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên)

100

18,000

 

5

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên)

56

11,000

 

6

Tự nhiên và Xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên)

108

21,000

 

7

Âm nhạc 1

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

64

12,000

 

8

Mĩ thuật 1

Đoàn Thị Mỹ Hương (Tổng Chủ biên)

72

15,000

 

9

Giáo dục thể chất 1

Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

96

18,000

 

10

Hoạt động trải nghiệm 1

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên)

96

18,000

 

IV. Bộ sách giáo khoa Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

189,000

 

1

Tiếng Việt 1, tập một

Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên)

200

35,000

 

2

Tiếng Việt 1, tập hai

Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên)

168

31,000

 

3

Toán 1, tập một

Trần Diên Hiển (Chủ biên)

116

22,000

 

4

Toán 1, tập hai

Trần Diên Hiển (Chủ biên)

112

20,000

 

5

Đạo đức 1

Phạm Quỳnh (Chủ biên)

80

15,000

 

6

Âm nhạc 1

Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên)

84

15,000

 

7

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)

80

15,000

 

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)

96

18,000

 

9

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (đồng Chủ biên)

96

18,000

 
           

 

Giá bìa sách Tiếng Anh lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

STT

Tên sách

Tổng Chủ biên, Chủ biên

Số trang ruột

 Giá bìa
(VNĐ)

 
 

1

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên)

76

45,000

 

2

Tiếng Anh 1
(Family and Friends)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

64 trang + 2 trang sticker

79,000

 

 

Tác giả: admin